Vesialan asiantuntijapalvelut
yrityksille, kunnille ja
viranomaisille.

 

Tietopalvelut

Ylläpidämme päivittäin kattavaa artikkelitietokantaa vedenkäsittelystä, haitta-aineista ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Tietokanta on asiantuntijuutemme tärkeimpiä kulmakiviä. Maailman tietovirrasta oikean tiedon löytäminen on työtämme ja validoimme tiedon soveltuvuuden markkinallemme 15 vuoden kokemuksella. Osaamme tiivistää asiakkaallemme oleellisen tiedon ja koostaa sen haluttuun muotoon.

  • Puhdistustehokkuuden matemaattinen mallinnus
  • Lääkejäämät vedessä
  • Vedenpuhdistuksen menetelmät
  • Vesilainsäädäntö
  • Puhdistamolietteen hyötykäyttö
  • Tilastot haitta-aineista Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa
  • Markkina-analyysit