Tutustu julkaisuihimme

 

Julkaisut

VÄITÖSKIRJA

Occurrence of Pharmaceuticals in Finnish Sewage Treatment Plants, Surface Waters, and Their Elimination in Drinking Water Treatment Processes. Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2007. Ladattavissa Tampereen Teknillisen Yliopiston kirjaston sivuilta.

Paras ympäristöalan väitöskirja vuosina 2007-2008 
– Ympäristötieteellinen seura ry

RAPORTIT

Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Lataa raportti tästä.

TIETEELLISET JULKAISUT

1) Vieno N and Sillanpää M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28-39. Lue abstract tästä.

2)  Vieno NM, Härkki H, Tuhkanen T and Kronberg L. 2007. The occurrence of pharmaceuticals in river water and their elimination in a pilot-scale drinking water treatment plant. Environmental Science and Technology, 41(14), 5077–5084.

3)  Vieno N, Tuhkanen T, Kronberg L. 2007. Elimination of pharmaceuticals in sewage treatment plants in Finland. Water Research, 41(5), 1001–1012.

4)  Vieno N, Tuhkanen T and Kronberg L. 2006. Analysis of neutral and basic pharmaceuticals in sewage treatment plants and in recipient rivers using solid phase extraction and liquid chromatography – tandem mass spectrometry detection. Journal of Chromatography A, 1134(1-2), 101–111.

5)  Vieno NM, Tuhkanen T and Kronberg L. 2006. Seasonal variation in the occurrence of pharmaceuticals in effluents from a sewage treatment plant and in the recipient water. Environmental Science and Technology, 39(21), 8220–8226.

6)  Vieno N, Tuhkanen T and Kronberg L. 2006. Removal of pharmaceuticals in drinking water treatment: effect of chemical coagulation. Environmental Technology, 27(2), 183–192.

7)  Lindqvist N, Tuhkanen T, Kronberg L. 2005. Occurrence of acidic pharmaceuticals in raw and treated sewages and in receiving waters. Water Research, 39 (11), 2219– 2228.

8)  De Graaff MS, Vieno N, Kujawa-Roeleveld K, Zeeman G, Temmink H, Buisman CJN. 2011. Fate of hormones and pharmaceuticals during combined anaerobic treatment and nitrogen removal by nitritation-anammox in vacuum collected black water. Water Research, 45(1), 375–383.

9)  Hernandez L, Vieno N, Temmink H, Zeeman G and Buisman CJN. 2010. Occurrence of Xenobiotics in Gray Water and Removal in Three Biological Treatment Systems. Environmental Science and Technology, 44(17), 6835–6842.

10)  Kasprzyk-Hordern B, Dąbrowska A. Vieno N., Kronberg L. and Nawrocki J. 2008. Occurrence of Acidic Pharmaceuticals in the Warta River in Poland. Chem. Anal. (Warsaw), 53, 289–303.

11)  Matilainen A, Vieno N and Tuhkanen T. 2006. Efficiency of the activated carbon filtration in the natural organic matter removal. Environment International, 32(3), 324–331.

12)  Matilainen A, Lindqvist N and Tuhkanen T. 2005. Comparison of the efficiency of aluminium and iron sulphate in NOM removal in drinking water treatment, Environmental International, 26, 867–875.

13)  Matilainen A, Liikanen R, Nyström M, Lindqvist N and Tuhkanen T. 2004. Enhancement of Natural Organic Matter Removal from Drinking Water by Nanofiltration. Environmental Technology, 25, 283–291.

14)  Matilainen A, Lindqvist N, Korhonen S and Tuhkanen T. 2002. Removal of NOM in the Different Stages of the Water Treatment Process. Environment International, 28(6), 457–465.

 

SEMINAARIJULKAISUT

Vertaisarvioinnin läpikäyneet julkaisut

1) Lindqvist N, Jokela J and Tuhkanen T. 2004. Enhancement of coagulation by using polyelectrolytes as coagulant or flocculant aids. In: Hahn, H.H., Hoffmann, E. and Ødegaard, H. (Eds.). Chemical Water and Wastewater Treatment VII. IWA Publishing, London, pp. 133– 142. (lisäksi suullinen esitys)

2) Lindqvist N, Korhonen S, Jokela J, and Tuhkanen T. 2002. Comparison of Iron and Aluminum Based Coagulants and Polymeric Flocculant Aids to Enhance NOM Removal. In: Hahn, H.H., Hoffmann, E. and Ødegaard, H. (Eds.). Chemical Water and Wastewater Treatment VIII. IWA Publishing, London, pp. 161–169. (lisäksi suullinen esitys)

Suulliset esitykset

1)  Vieno N. Vesialan yhteistyökyselyn tuloksia. Vesiosaajat yhteen II -seminaari, Pori, 26.8.2010

2)  Vieno N. Lääkejäämät. Mikropollutanttiseminaari, Aalto-yliopisto, Espoo, 24.8.2010

3)  Vieno N. Vesikoulu – oppimateriaali netissä syventää koululaisten juoma- ja jätevesitietoutta. Vesihuolto 2010, June 2–3, 2010, Vaasa.

4)  Vieno N. Lääkejätteet ympäristön kuormittajana. Farmasian päivät, Helsinki, November 22, 2009.

5)  Vieno N. WATERSCHOOL – Internet based learning environment about water and wastewater for primary and secondary schools. 11th Nordic Wastewater Conference, November 10– 12, 2008, Odense, Denmark.

6)  Vieno N, Ahonen MH, Kaunisto T, Mäkinen R, Keinänen-Toivola MM. 2009. Managing the drinking water quality from source to tap. In Vakkilainen K. Pukkila V. (Eds.) 2009 Finnish Conference of Environmental Sciences Proceedings, May 14–15, 2009, Lahti, Markprint Oy, Lahti, p. 45-47.

7)  Vieno N. 2005. Occurrence of pharmaceuticals in Finnish waste waters. Nionde Nordiska Avloppskonferensen, November 7– 9, 2005, Stockholm, Sweden.

8)  Lindqvist N and Kronberg L. 2004. Occurrence of acidic pharmaceuticals in Finnish sewage treatment plants, surface waters and drinking waters. Conference in Chemical and Biological Approaches in Environment. September 6–10, 2004, Marseille, France.

9)  Lindqvist N, Tuhkanen T. and Kronberg L. 2004. Happamien lääkeaineiden esiintyminen Suomen jätevesissä, pintavesissä ja juomavesissä. Vesihuolto 2004. June 9-10, 2004, Espoo, Finland.

10) Lindqvist N, Korhonen S, Jokela, J and Tuhkanen T. 2003. Occurrence of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Finnish Surface Waters and Their Removal by Chemical Coagulation. Oral presentation. 3rd International Conference on Pharmaceuticals and Endocrine Disrupting Chemicals on Water. March 19–21, 2003, Minneapolis, Minnesota, USA.

Posterit

1) Vieno N and Toivikko S. 2014. The occurrence of environmentally relevant hazardous substances in Finnish wastewater treatment plants. IWA World Water Conference and Exhibition. September 21-26, Lisbon, Portugal. Lataa posteriesitys tästä: IWA Lisbon2014.

2) Hernández Leal L, Vieno N, Temmink H, Zeeman G and Buisman C. 2009. Removal of xenobiotic organic compounds during biological grey water treatment. Micropol & Ecohazard 2009, 6th IWA/GRA Specialized Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water. June 8–10, 2009, San Francisco, California, USA.

3) Szabo HM, Ränkman E, Vieno N and Tuhkanen T. 2009. Seasonal variation of NOM in the raw water source and drinking water treatment process in Pori. 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, June 14–17, 2009, Tallinn, Estonia.

4)  Vieno N, Tuhkanen T. and Kronberg L. 2005. Analysis of pharmaceuticals in the environment: method development. 29th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. June 26–30, 2005, Stockholm, Sweden.

5)  Vieno N, Tuhkanen T and Kronberg L. 2005. Pharmaceuticals in water environment: current status and future challenges. Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences. May 12–13, Jyväskylä, Finland.

6)  Lindqvist N and Tuhkanen T. 2001. Removal of Pharmaceuticals and Personal Care Products versus Natural Organic Matter in Drinking Water Treatment Process. The Fifth Finnish Conference of Environmental Sciences. May 18–19, 2001, Turku, Finland.

7)  Matilainen A, Lindqvist N, Korhonen S and Tuhkanen T. 2001. Characterization of the Organic Matter Transformation in the Different Stages of Water Treatment Process. Poster presentation. IWA 2nd World Water Congress. October 15–19, 2001, Berlin, Germany.

MUUT JULKAISUT

1) Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hanke. Vesitalous 3/2014, s. 10-15.

2) Vieno N, Nevatalo L ja Lahti H. 2010. Vesialan yhteistyökyselyn tuloksia. Vesi-Instituutin raportteja 2. Ladattavissa tästä.

3) Vieno N. Lääkeaineet vesistöjemme kuormittajina. Vesitalous 4/2010, s. 11-13. Lehti on ladattavissa tästä.

4) Vieno N, Tuhkanen T and Kronberg L. 2005. Lääkeainejäämät vesistöissä ja talousvesissä –ongelma Suomessa? Vesitalous Nro 6/2005. Lehti on ladattavissa tästä.