Julkisiin hankintoihin muutoksia 18.4.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan hankintadirektiivin ehdottomia ja riittävän tarkkoja ja selkeitä määräyksiä tulee noudattaa jo 18.4.2016 alkaen. Tämä koskee myös erityisalojen hankintadirektiivin ja konsessiodirektiivin määräyksiä. Näin siitäkin huolimatta, että kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä muutettu.

Syynä erityismääräykselle on, että hankintalakien uudistus on viivästynyt. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016.

Velvoite noudattaa uusien hankintadirektiivien säädöksiä koskee hankintamenettelyitä, jotka aloitetaan 18.4.2016 tai sen jälkeen. Hankintamenettely alkaa lähtökohtaisesti hankintailmoituksen julkaisemisella.

Sopimusmuutoksia koskevia hankintadirektiivien säädöksiä on sovellettava myös 18.4.2016 jälkeen tehtäviin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimukseen johtanut hankintamenettely olisikin alkanut ennen kyseistä ajankohtaa.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta täältä:
https://www.tem.fi/files/44825/Tiedote_03032016.pdf

TEM:in tiedote sisältää ohjeellisen listan niistä määräyksistä, joilla ministeriön näkemyksen mukaan on välitön oikeusvaikutus. Lista ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova ja tyhjentävä eikä siinä oteta kantaa miten listaa tulee soveltaa. Ota nämä muutokset ja soveltamisohje huomioon hankinoissasi jatkossa. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä.

Lisätietoa:

Maria Arjonen, OTM, lakimies
puh. 0400 762 016
maria.arjonen@lakijavesi.fi