Vesialan asiantuntijapalvelut
yrityksille, kunnille ja
viranomaisille.

 

Aeromatic

[English version]
Jäteveden ilmastus kuluttaa noin puolet puhdistamon käyttämästä sähköenergiasta. Ylimitoitettuna se myös heikentää kokonaistypenpoistoa.

Aeromatic-ilmastuksenohjaus pitää ilmastusaltaiden happipitoisuuden aina juuri oikealla tasolla. Ohjauksessa huomioidaan tulevan jäteveden määrän ja ominaisuuksien muutokset. Ilmastusaltaista mitataan sekä liukoisen hapen että ammoniumtypen pitoisuutta online-mittareilla. Mittaustiedon perusteella ohjaus reagoi välittömästi säätäen automaattisesti ilmastustilavuutta ja lohkokohtaista hapen pitoisuutta. Kokemuksiemme mukaan optimaalinen happipitoisuus ilmastuksessa vaihtelee vuorokaudessa jopa välillä 0,4 – 3,5 mg/l. Katso lisää Aeromatic-ohjauksesta:


Hyödyt jätevedenpuhdistamolle:

 • Ilmastusaltaisiin ei puhalleta turhaan ilmaa silloin, kun sitä ei
  tarvita. Liika happi ei haittaa denitrifikaatiota ja
  ilmastukseen ei hukata energiaa.
 • Ohjaus säätää ilmastustilavuutta ja -määrää juuri oikeaan
  aikaan tulevan kuorman muuttuessa. Ohjaus reagoi
  kuorman muutoksiin välittömästi!
 • Ilmastukseen kuluva energia pienenee, typen poistuminen
  paranee ja se on tasaista kuormitusvaihteluista huolimatta.

Ohjaus on jälkiasennettavissa suurimpaan osaan Suomen jätevedenpuhdistamoja ilman suurempia laiteinvestointeja, lue lisää Aeromatic-esitteestä:

Aeromatic-esite